Předchozí a následující květinová zastavení

Lovci rostlin

Zahradníci s dobrodružnější povahou se mohli stát lovci rostlin. V exotických částech světa sbírali atraktivní rostliny a posílali je soukromým zájemcům, botanickým zahradám i obchodním společnostem v Evropě. Mezi úspěšnými lovci rostlin lze najít řadu českých a moravských zahradníků a daleké cesty se staly prostředkem jejich výdělku. Navštěvovali tehdy neznámé, nebo málo prozkoumané oblasti světa, kde sbírali a do Evropy zasílali zcela nové nebo žádané exotické rostliny, např. orchideje, kaktusy či kapradiny. Později sbírali rostliny i pro velká evropská zahradnictví, především ta anglická.

Následující květinová zastavení

Zahradnický příručí

Po vyučení se mladí adepti tohoto oboru, kterým se říkalo zahradničtí příručí, vydávali na cesty Evropou. Nejčastěji přijímali práci v zahradách v Rakousku, Německu a Belgii, nákladnější již byla cesta do Francie nebo Anglie. Zde často pouze za byt a stravu, případně za symbolický plat, pracovali, poznávali pěstované rostliny a osvojovali si používané technologické postupy. Zároveň cestovali po významných zahradách v okolí. Byť řada z nich bývala pro běžnou veřejnost uzavřena, zahradničtí příručí mívali vstup povolen. Mladému zahradníkovi tak cestování umožňovalo získat potřebné zkušenosti, které pak využíval po svém návratu domů. O prohlubování znalostí svých zahradníků měli zájem i sami majitelé zahrad, brali je s sebou na cesty, nebo je vysílali na studijní pobyty do významných zahrad Evropy.

Následující květinová zastavení

error: Obsah je chráněn!!