DĚJINY ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

Květina si svou křehkostí, půvabem a vůní podmanila člověka v každé etapě vývoje lidské společnosti. První vědomé používání květin můžeme klást pravděpodobně do souvislosti se vznikem kultu různých božstev, kterým člověk okrasné rostliny obětoval. Již v období paleolitu je doloženo použití rostlin při pohřebních rituálech. Památky mnoha starých kultur nám dnes podávají jasné důkazy, že lidé byli vždy vnímaví ke krásám přírody a květiny se staly nevysychajícím zdrojem inspirace i pro další oblasti tvůrčí činnosti člověka.

Na základě dochovaných informací je možné vymezit dvě ohniska důležitá pro vývoj umění aranžování květin. Jedno se nachází v oblasti Dálného východu a druhé se intenzivně vyvíjelo v Evropě. Každé z nich je založeno na odlišných tvůrčích principech. Tvůrci v Číně a později i v Japonsku byli při aranžování rostlin ovlivněni filozofií, náboženstvím a byl pro ně typický citlivý přístup ke každé individuální rostlině. V Evropě tvůrci naopak jednoznačně upřednostňovali estetické vyznění celého květinového aranžmá. Oba tyto principy se v průběhu historického vývoje aranžování květin v interiérech Evropy setkaly a navzájem ovlivňovaly.

error: Obsah je chráněn!!