uvod vystavy
planek-v22-06-03
3. S květy napříč věky 7. Kvetoucí tapiserie zahrady 6. Živoucí poklady 5. Proměny nových útočišť 4. Nelehké cesty života 2. Prostor pro život 1. Za(u)jatí rostlinami

3. S květy napříč věky

7. Kvetoucí tapiserie zahrady

6. Živoucí poklady

5. Proměny nových útočišť

4. Nelehké cesty života

2. Prostor pro život

1. Za(u)jatí rostlinami

Výstava vznikla na základě podpory při řešení projektu DG18P02OVV007 – Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče, který naplňuje specifický cíl 2.1 Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), financovaného Ministerstvem kultury ČR.

logo MK
error: Obsah je chráněn!!